Nacka Värmdö Posten (NVP)

NVP

Nacka Värmdö Postens läsare är boende och/eller arbetande i Nacka och Värmdö. Total bor här över 150.000 personer. De flesta bor i villa eller bostadsrätt. Medelinkomsten ligger högt över riksgenomsnittet och kommunerna har fler barnfamiljer.
Läsarna har ett närmast omättligt intresse för lokala nyheter och är engagerade i sin lokala miljö. Detta märks inte minst på inflödet av insändare och debattartiklar till tidningen.

Nacka
Medelinkomst: 428.200 kr (Riket 318 200 kr)
Män: 495 400 kr (Riket 360 000 kr)
Kvinnor: 364 700 000 kr (Riket 276 800 kr)


Värmdö
Medelinkomst: 378 900 kr (Riket 318 200 kr)
Män: 423 000 kr (Riket 360 000 kr)
Kvinnor: 331 000 kr (Riket 276 800 kr)

Gender distribution

Women
50%
Men
50%

Högst avslutade utbildning, män (Värmdö)

Source: Värmdö kommun
Eftergymnasial utbildning
20%
Gymnasium
47%
Grundskola/folkskola
20%

Boendeform (Värmdö)

Source: Värmdö kommun
Småhus
69%
Bostadsrätt
17%
Hyresrätt
11%
Okänd
3%

Högst avslutade utbildning, kvinnor (Värmdö)

Source: Värmdö kommun
Eftergymnasial utbildning
43%
Gymnasium
42%
Grundskola/folkskola
15%

Åldersfördelning (Värmdö)

Source: Värmdö kommun
0-6 år
8%
7-15 år
13%
16-19 år
5%
20-24 år
4%
25-44 år
24%
45-64 år
28%
65-79 år
14%
80- år
4%

Åldersfördelning (Nacka)

Source: Nacka kommun
0-6 år
11%
7-15 år
12%
16-19 år
5%
20-24 år
6%
25-44 år
27%
46-64 år
25%
65-79 år
11%
80- år
4%

Boendeform (Nacka)

Source: Nacka kommun
Småhus
38%
Bostadsrätt
43%
Hyreslägenhet
14%
Övriga boenden t.ex äldreboenden
5%

Högst avslutade utbildning, män (Nacka)

Source: Nacka kommun
Eftergymnasial utbildning
54%
Gymnasium
34%
Grundskola/folkskola
12%

Högst avslutade utbildning, kvinnor (Nacka)

Source: Nacka kommun
Eftergymnasial utbildning
63%
Gymnasium
30%
Grundskola/folkskola
7%